Saturday, June 30, 2007

Kista Galleria

Kista Science Tower


Ny domän: Kista Galleria


Det moderna Kista växte fram i mitten av 1970-talet; 1975 började man uppföra bostadshusen, Kista centrum invigdes 1977, och 1980 stod bostadsområdet i västra Kista färdigt. Arbetsplatsområdena i östra Kista började uppföras i mitten av 1970-talet, men den stora utbyggnaden skedde under 1980-talet. Samtliga gator i Kista bär namn efter platser i Danmark och på Färöarna, Island och Grönland.
Kista är sedan 1980-talet känt som Sveriges största IT-centrum och här finns huvudkontoret för Ericsson samt sverigekontoren för bland andra IBM och Nokia. Här finns även filialer till Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Kistas skyline dominerades tidigare av Ericssonskrapan, vilken nu helt står i skuggan av det trehörniga Kista Science Tower, 32 våningar högt. Tornet stod helt färdigt 2002. Ungefär samtidigt genomfördes en mycket ambitiös utbyggnad av Kista Galleria. Den är idag en av de största och modernaste galleriorna i Stockholmsområdet, med en mängd affärer och matserveringar. Anläggningen innefattar ett källarplan med parkeringshus och ett biokomplex, Filmstaden, med 14 biografsalonger. ( Källa Wikipedia )

No comments: