Thursday, December 14, 2006

Ledningen

Olle Johnselius blir direktör för Rinkeby-Kista Olle Johnselius blir stadsdelsdirektör för den nya stadsdels-förvaltningen Rinkeby-Kista från den 1 januari 2007. Läs mer >>>
Annette Jansson (m) ny ordförande

Ny ordförande i Kista stadsdelsnämnd är Annette Jansson (m). Läs mer >>>
Navigatorcentrum Nord
Navigatorcentrum Nord vänder sig till dig som är 16-19 år som inte påbörjat gymnasiet eller som avbrutit dina gymnasiestudier, Uppdraget är att motivera, inspirera och stödja dig till att återgå till studier eller hitta andra vägar till kommande yrkesliv.Läs mer
Råd och tips i grupp
Har du barn och du vill träna på att hantera ditt barns bråk och trots bättre? Eller är du tonårsförälder och ofta hamnar i bråk med ditt barn. Eller är du mellan 7-11 år och dina föräldrar nyligen har skilt sig? Läs mer om Familjecentralens gruppverksamheter >>>

No comments: