Friday, July 06, 2007

Kista Science Tower

Kista Science Tower är en fantastisk byggnad och väldigt "kameramålerisk".

Kista Science Tower

Jag lägger upp 6 st bilder som jag tagit från en "annorlunda" vinkel.

Kista Science Tower 01

Kista Science Tower 02

Kista Science Tower 03

Kista Science Tower 04

Kista Science Tower 05

Kista Science Tower 06

Det var det! Du kan se dessa snitsiga bilder i större format på den här sidan: Kista Galleria.

Saturday, June 30, 2007

Kista Galleria

Kista Science Tower


Ny domän: Kista Galleria


Det moderna Kista växte fram i mitten av 1970-talet; 1975 började man uppföra bostadshusen, Kista centrum invigdes 1977, och 1980 stod bostadsområdet i västra Kista färdigt. Arbetsplatsområdena i östra Kista började uppföras i mitten av 1970-talet, men den stora utbyggnaden skedde under 1980-talet. Samtliga gator i Kista bär namn efter platser i Danmark och på Färöarna, Island och Grönland.
Kista är sedan 1980-talet känt som Sveriges största IT-centrum och här finns huvudkontoret för Ericsson samt sverigekontoren för bland andra IBM och Nokia. Här finns även filialer till Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Kistas skyline dominerades tidigare av Ericssonskrapan, vilken nu helt står i skuggan av det trehörniga Kista Science Tower, 32 våningar högt. Tornet stod helt färdigt 2002. Ungefär samtidigt genomfördes en mycket ambitiös utbyggnad av Kista Galleria. Den är idag en av de största och modernaste galleriorna i Stockholmsområdet, med en mängd affärer och matserveringar. Anläggningen innefattar ett källarplan med parkeringshus och ett biokomplex, Filmstaden, med 14 biografsalonger. ( Källa Wikipedia )

Thursday, December 14, 2006

Ledningen

Olle Johnselius blir direktör för Rinkeby-Kista Olle Johnselius blir stadsdelsdirektör för den nya stadsdels-förvaltningen Rinkeby-Kista från den 1 januari 2007. Läs mer >>>
Annette Jansson (m) ny ordförande

Ny ordförande i Kista stadsdelsnämnd är Annette Jansson (m). Läs mer >>>
Navigatorcentrum Nord
Navigatorcentrum Nord vänder sig till dig som är 16-19 år som inte påbörjat gymnasiet eller som avbrutit dina gymnasiestudier, Uppdraget är att motivera, inspirera och stödja dig till att återgå till studier eller hitta andra vägar till kommande yrkesliv.Läs mer
Råd och tips i grupp
Har du barn och du vill träna på att hantera ditt barns bråk och trots bättre? Eller är du tonårsförälder och ofta hamnar i bråk med ditt barn. Eller är du mellan 7-11 år och dina föräldrar nyligen har skilt sig? Läs mer om Familjecentralens gruppverksamheter >>>